Parahita tak pupus oleh Lupus, Parahita semangat terus!!!

Misi


  1. Memberikan edukasi tentang Lupus untuk para penyandang Lupus dan keluarganya, serta masyarakat.
  2. Membantu dan meringankan beban para penyandang Lupus serta keluarganya, baik secara moril maupun materiil.
  3. Memperjuangkan kepentingan penyandang  Lupus.
  4. Menjadi wadah dan rumah penyandang Lupus dan keluarganya serta para simpatisan untuk membina keakraban, pengertian, motivasi, dan kreativitas.