Parahita tak pupus oleh Lupus, Parahita semangat terus!!!

Rencana Jangka Pendek  1. Mengadakan pelatihan bagi para anggota untuk menjadi konselor bagi penyandang Lupus yang lain.
  2. Mengunjungi daerah lain untuk mengadakan seminar awam dan bertemu dengan para penyandang Lupus di sana sehingga lebih banyak orang mengerti dan tidak takut terhadap penyakit ini dan mereka tahu kemana mereka mendapatkan pengobatan yang tepat.